De Laat Academy

De Laat Academy

Een innovatieve koeltechnische opleiding speciaal voor zij-instromers en doorstromers.

In 2021 behoorde het projectplan ‘De Laat Academy’ tot de top 5 beste MKB-ideeën van Nederland. Dankzij de daaraan gekoppelde MKB!DEE subsidie hebben we in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de realisatie van dit projectplan. Deze academy, die bestaat uit een unieke combinatie van VR lessen, e-learning modules en praktijklessen is in het afgelopen jaar ontwikkeld en vanaf begin 2023 zal de eerste lichting binnen een pilotversie van de academy starten.

Feestelijke lancering

De kick-off van De Laat Academy vond 23 januari jl. onder grote belangstelling plaats. 

Deelnemers, onderwijs en genodigden konden zelf kennismaken met de innovatieve inhoud van het programma en de VR-brillen.
 

Motivatie achter De Laat Academy

Net als vele MKB’ers lopen we er tegenaan dat er weinig studenten en zij-instromers zijn met specifieke kennis en ervaring die nodig zijn in de koudetechniek, aangezien deze branche voor het grote publiek nog onbekend en daarnaast zeer specialistisch is.

We hebben twee belangrijke doelen die we willen behalen met De Laat Academy. Enerzijds nieuw personeel in de vorm van zij-instromers en leerlingen aantrekken, en anderzijds om bestaand personeel binnen De Laat Koudetechniek de mogelijkheid te bieden zichzelf verder te ontwikkelen en ambities te verwezenlijken. Door het opzetten van een praktijkgerichte koeltechnische opleiding waarbij gebruik wordt gemaakt van augmented reality gaan we bovenstaand realiseren. Een vernieuwende manier van leren met VR-brillen, praktijklessen die door monteurs uit het veld worden verzorgd en e-learning modules die in eigen tijd interactief kunnen worden gevolgd maken De Laat Academy tot één van de innovatiefste bedrijfsopleidingen van Nederland.

Leren met VR

Met VR-brillen bootsen we echte klantsituaties na, zodat het gat tussen theoretische lesstof en praktische toepasbaarheid zo klein mogelijk wordt. Zo oefenen we o.a. met het invullen van werkbonnen, het contact met de klant, maar ook met het juiste gebruik van gereedschappen en het doen van metingen. Op deze manier kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met het vak, voordat je bij de klant (alleen) naar binnen stapt. Samen met VRinwork zijn er zes innovatieve modules gecreëerd welke je zelfstandig en in klassikaal verband met een eigen VR-bril kunt volgen.

De inhoud van De Laat Academy

Door een vernieuwende manier van opleiden welke bestaat uit:

  • VR-lessen om praktijksituaties na te bootsen;
  • Praktijklessen in de eigen omgeving van De Laat Koudetechniek om het vak te leren;
  • E-learning modules die online en in eigen tijd, op interactieve wijze gevolgd kunnen worden.

Wordt het voor zij-instromers mogelijk om efficiënt en effectief zichzelf op te leiden in de koudetechniek. Leerlingen worden gekoppeld aan een mentor én twee persoonlijke coaches vanuit De Laat Koudetechniek zelf om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Tijdens het volgen van de academy start je al met je werkzaamheden als junior monteur bij De Laat Koudetechniek. Door direct in de praktijk mee te lopen, bieden we je baangarantie, een mooi salaris, en een betaalde opleiding. Zo wordt de drempel om jezelf om- of bij te scholen kleiner en spreken we vertrouwen uit in jouw potentie.

Doe jij ook mee?

Momenteel is de eerste lichting van De Laat Academy gestart en starten we vanaf schooljaar 2023/2024 met een volgende lichting. Lijkt een carrière in de koudetechniek jou iets, en voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt enige technische affiniteit;
  • Je bent gemotiveerd om het vak van de koudetechniek te leren;
  • Je hebt reeds een opleiding afgerond / bent niet meer leerplichtig.

Dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek zodat we samen kunnen bepalen of De Laat Academy bij jouw wensen en behoeften past, net zoals bij die van ons. Neem contact op via info@delaat.nl of met onze HR-manager via e.pijnenburg@delaat.nl.