Alles over natuurlijke koudemiddelen

Alles over natuurlijke koudemiddelen

In de koudetechniek bestaan twee verschillende soorten koudemiddelen: synthetische en natuurlijke. Waar vroeger vooral synthetische koudemiddelen werden gebruikt, worden inmiddels natuurlijke koudemiddelen steeds vaker ingezet. Deze zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het rendement.

Natuurlijke koudemiddelen zijn middelen die de ozonlaag niet aantasten en een zeer laag of zelfs geen broeikaseffect hebben – een vermogen dat in vaktermen ook wel GWP genoemd wordt. Synthetische koudemiddelen zijn chloorhoudend en daarmee ozonlaagafbrekend en hoog aard-opwarmend. Waarom ze dan nog gebruikt worden? Natuurlijke koudemiddelen hebben namelijk ook nadelen. Zij hebben hun eigen specifieke toepassingsgebied en kunnen bij lekkage een risico vormen voor de directe omgeving. Daarom is het belangrijk dat installaties altijd door de juiste personen en instanties worden gekeurd.

 

Voorbeelden van natuurlijke koudemiddelen

  • Ammoniak 

  • Kooldioxide (CO2)

  • Koolwaterstof (o.a. propaan)

Bovenstaande natuurlijke koudemiddelen zijn dus vele malen minder schadelijk voor het milieu in vergelijking met synthetische koudemiddelen. Het broeikaseffect van synthetische koudemiddelen is namelijk 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2. Het broeikaseffect van ammoniak is zelfs 0,0. Aangezien overheden steeds strengere regels stellen aan het gebruik van schadelijke koudemiddelen, is de overstap naar natuurlijke koudemiddelen een steeds logischere keuze. Door over te stappen naar natuurlijke koudemiddelen, wordt u minder afhankelijk van beslissingen die vanuit overheden worden gemaakt en draag je bij aan een duurzamere wereld. Daarnaast worden synthetische koudemiddelen steeds schaarser en daarmee duurder. 

De overstap naar natuurlijke koudemiddelen

Het is belangrijk tijdig de overstap naar natuurlijke koudemiddelen en de uitfasering van synthetische koudemiddelen tijdig in te plannen in samenwerking met de juiste professionals. Wanneer u geen maatregelen neemt in de overstap van synthetische naar natuurlijke koudemiddelen kan het voorkomen dat, bij het stilvallen van uw installatie, deze niet meer mag worden bijgevuld met het synthetisch koudemiddel dat u tot dan toe gebruikte. 

In veel gevallen is de initiële investering van een installatie met natuurlijke koudemiddelen hoger dan die van een installatie die draait op synthetische koudemiddelen. Deze investering heb je echter al binnen enkele jaren terugverdiend. Energiekosten worden namelijk stukken lager, net zoals onderhoudskosten. Daarnaast biedt het duurzamere alternatief in veel gevallen fiscale voordelen in de vorm van subsidies en stimuleringsregelingen. Overschakelen is dus niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook grote voordelen. Wees verstandig en plan de overstap op tijd.

Samenvatting: de voordelen van natuurlijke koudemiddelen

  • Ze tasten de ozonlaag niet aan en hebben een zeer laag of geen aardopwarmend vermogen (GWP);
  • Ze zijn energiezuinig, waardoor energiekosten worden bespaard;
  • U komt in aanmerking voor interessante fiscale voordelen (bijv. EIA);
  • U krijgt een aangenaam en constant binnenklimaat.

 

Meer weten over natuurlijke koudemiddelen?

Neem contact op met onze expert, Adriaan van Beek. 

Adriaan van Beek

Adriaan van Beek

Algemeen directeur

adriaan@delaat.nl

* verplichte velden