F-gassen

Op 5 oktober 2023 hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie een akkoord bereikt over de tekst van de nieuwe F-gassenverordening. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet. (Het is nog geen officiële wetstekst, op detailniveau kunnen dus nog zaken veranderen)

F-gassen

Afschaling f-gasquota

 • Snellere afschaling F-gasquota en vanaf 2050 mogen er helemaal geen F-gassen meer op de markt worden geplaatst in de EU (zie grafiek).
 • HFO’s en medische F-gassen (voor inhalatoren) vallen nu ook onder quota.

Certificering

 • Naast certificering voor F-gassen (incl. HFO’s en HFO-blends), met het oog op veiligheid ook met natuurlijke (ammoniak, CO2, koolwaterstoffen).
 • Elke 7 jaar hercertificering /hertoetsing

Gebruik f-gassen bij onderhoud/service

 • 2025: Alle koelapparatuur (onafhankelijk van inhoud): max GWP 2500; uitzondering tot 2030 voor geregenereerd gerecycled koudemiddel. 
 • 2026: Airco- en warmtepompapparatuur: max GWP 2500; uitzondering tot 2032 voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
 • 2032: Alle koelapparatuur: max GWP 750 (geldt niet voor chillers); uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
 • Lekcontrole na reparatie: na 24 uur lekcontrole – dus niet op dezelfde dag als de reparatie - en binnen 1 maand. Bij mobiele apparatuur (bijv. vrachtwagens, schepen) mag de lekcontrole wel direct na reparatie. 

Productverboden

 • Stekkerklare airco en warmtepomp (incl. monoblock)
  • 2027: ≤ 50 kW: max GWP 150
  • 2030: > 50 kW: max GWP 150
  • 2032: ≤ 12 kW: F-gassen verboden
 • Split airco en warmtepomp
  • Klein:
   • 2025: Single split < 3 kg (uit annex I): max GWP 750
   • 2027: Split lucht/water ≤ 12 kW: max GWP 150
   • 2029: Split lucht/lucht ≤ 12 kW: max GWP 150
   • 2035: Alle splits ≤ 12 kW: F-gassen verboden
   • 2027: ≤ 50 kW: max GWP 150
   • 2030: > 50 kW: max GWP 150
   • 2032: ≤ 12 kW: F-gassen verboden 
  • Groot:
   • 2029: Alle splits > 12 kW: max GWP 750
   • 2033: Alle splits > 12 kW: max GWP 150
 • Stationaire koeling
  • 2025: Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik: max GWP 150 (ook HFO’s); Alle stekkerklare koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150; Koelapparatuur met F-gassen (HFO’s) met GWP > 2500 (behalve om onder -50 graden Celcius te koelen).
  • 2026: Koelkasten en vriezers voor huishoudelijk gebruik: F-gassen verboden.
  • 2030: Koelapparatuur, behalve chillers: max GWP 150.
 • Chillers
  • 2027: Chillers ≤ 12 kW: max GWP 150
  • 2032: Chillers ≤ 12 kW: F-gassen verboden
  • 2027: Chillers > 12 kW: max GWP 750